IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego

Lekarze i instrumentariuszki Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszego szpitala brali aktywny udział w kolejnym w 4 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Artroskopowego (PTA), którego jednym z założycieli jest Kierownik Oddziału dr n.med. Jerzy Cholewiński.

Zjazd odbywał się we Wrocławiu w dniach 14-16 września 2021 r.

Kolejne Zjazdy Towarzystwa są powszechnie oceniane jako największe naukowe spotkania ortopedyczne w Polsce z ogromną liczba zagranicznych wykładowców
i gości.

Dr n.med. Jerzy  Cholewiński, dr n. med. Arkadiusz Wiatr i dr Katarzyna Herman przewodniczyli sesjom programowym Kongresu, wygłosili liczne wystąpienia poświęcone problemom małoinwazyjnego, artroskopowego  leczenia schorzeń i urazów narządu ruchu.

Dr Katarzyna Herman została kolejną kadencję członkiem Zarządu PTA.

Należy wspomnieć także o aktywnym uczestnictwie w sesjach instrumentacyjnych zjazdu (wykłady, prowadzenie sesji) przedstawicielki zespołu instrumentariuszek – lic. piel. Emilii Ryby.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry