III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego

W dniach 24-26 października 2019 w Katowicach odbył się III Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Kongres, który zgromadził ponad 800 uczestników z Polski i zaproszonych gości z zagranicy został zorganizowany pod kierownictwem naukowym dr n. med. Jerzego Cholewińskiego – Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, a zarazem v-ce Prezesa Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Dzięki wsparciu miasta Katowice, jako współgospodarza III Zjazdu udało się stworzyć wydarzenie na europejskim poziomie, a uczestnicy mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia wielu uznanych autorytetów z kraju i ze świata. W gronie wykładowców wystąpili między innymi ortopedzi z naszego szpitala: dr n. med. Jerzy Cholewiński, lek. Katrzyna Herman, lek. Arkadiusz Wiatr oraz lek. Rafał Rokicki. Natomiast w sesji pielęgniarskiej wystąpienia miały Monika Reimann, Emilia Ryba, Sylwia Hanuszewicz i Katarzyna Fornal. Kongres odbył się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Strefie Kultury w Katowicach, co dodatkowo sprzyjało budowaniu przyjaznej atmosfery Zjazdu. Na ręce dr Cholewińskiego z-ca Prezydenta Katowic p.Waldemar Bojarun złożył list gratulacyjny i podziękowania za zorganizowanie Ogólnopolskiego Kongresu w mieście Katowice. Dla podkreślenia specyfiki regionu zorganizowano również prezentację malarstwa nieżyjącego już twórcy z Katowic i Paryża – Piotra Szmitke, przygotowano oprawę muzyczną z udziałem orkiestry dętej KWK Piast, a dla zagorzałych sportowców mecz koszykówki w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Zjazdu. Jesteśmy dumni, że nasi pracownicy byli współtwórcami sukcesu III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego i składamy im gratulacje, życząc ponownych udanych organizacji i wystąpień.

 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry