Dr Jerzy Cholewiński – wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego

W dniach 16-18.11.2017 odbył się w Łodzi II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Spotkanie zgromadziło ponad 840 uczestników z kraju i z zagranicy. Zespół ponad 100 wykładowców,  w tym 21 zagranicznych specjalistów,  stanowiła absolutna czołówka światowej artroskopii i medycyny sportowej. Spotkanie zorganizowane zostało pod kierownictwem naukowym dra n. med. Jerzego  Cholewińskiego – kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

W licznych sesjach lekarskich i pielęgniarskiej wykłady wygłosili między innymi lekarze ortopedzi z naszego szpitala: dr n. med. Jerzy Cholewiński, lek. Katrzyna Herman i lek. Arkadiusz Wiatr. Natomiast w sesji pielęgniarskiej wystąpienia miały Monika Reimann i Emilia Ryba.
Zaangażowanie naukowe, którym wykazują się nasi lekarze, jak również ich osiągnięcia na polu ortopedii artroskopowej oraz ciekawa prezentacja możliwości kongresowych miasta Katowice zaowocowały decyzją Walnego Zgromadzenia PTA o organizacji III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego w 2019 roku w stolicy województwa Śląskiego.

Dodatkową miłą informacją dla naszego zespołu jest także wybór dra Jerzego Cholewińskiego na stanowisko wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Artroskopowego na lata 2018/2019.

Serdecznie gratulujemy.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry