Ambulatoryjna rehabilitacja „pocovidowa” jeszcze bliżej pacjenta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Ośrodek Rehabilitacji Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach prowadzi rehabilitację pocovidową w ramach kontraktu z NFZ.

Pacjenci, którzy przeszli Covid-19 i nadal odczuwają skutki choroby, mogą skorzystać
z programu rehabilitacji pocovidowej. Taka rehabilitacja pozwoli im na powrót do  zdrowia i codziennej aktywności.

Do programu mogą przystąpić ozdrowieńcy nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Program rehabilitacji przewiduje zajęcia do 3 razy w tygodniu i  może trwać maksymalnie do 6 tygodni.

Skierowanie na rehabilitację pocovidową w ramach NFZ może wystawić lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ – np. podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista.

Zapraszamy do rejestrowania się do programu w naszych Ośrodkach Rehabilitacyjnych.

Zapewniamy o szybkim terminie rozpoczęcia zajęć!

Informacja i rejestracja telefoniczna
(preferowane godziny rejestracji pn. – pt. godz. 7:30-14:00)
Katowice, tel: 32 357 62 77

Więcej informacji o programie można przeczytać na stronie:

Rusza rehabilitacja postcovidowa – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacja nt. programu rehabilitacji 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry