Spotkanie opłatkowe

18 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach. W świątecznej i miłej atmosferze spotkali się Przeor Konwentu, Zarząd i Dyrekcja Szpitala oraz Pracownicy i Wolontariusze aby złożyć sobie świąteczne życzenia.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry