Życzenia dla Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, całemu Zespołowi Pielęgniarskiemu i Położnym składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. Pragniemy wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej wiedzy, poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania. Doceniamy rolę, jaką spełniacie w prawidłowym funkcjonowaniu Szpitala oraz Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia.

Dziękujemy za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery, łagodzącej cierpienia pacjentów i ich rozłąkę
z najbliższymi.

Przeor Konwentu wraz z Zarządem

ZDJĘCIA

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry