10-lecie przywrócenia Zakonowi Bonifratrów prowadzenia Szpitala Świętych Aniołów Stróżów

1 kwietnia 2019 r. mija dziesiąta rocznica przywrócenia Zakonowi Bonifratrów prowadzenia Szpitala Świętych Aniołów Stróżów.

Drodzy Siostry i Bracia Współpracownicy, Wolontariusze, Pacjenci oraz wszyscy Ci, z którymi na co dzień współdziałamy w pełnieniu swojej misji!

W tym roku mija 10 lat od momentu przekazania prowadzenia Szpitala Aniołów Stróżów w Bogucicach Zakonowi Bonifratrów. Dziękujemy serdecznie za ten czas wspólnej pracy, posługi, dziękujemy Pacjentom za zaufanie naszej placówce oraz za wyrozumiałość i cierpliwość podczas prac remontowych i działań reorganizacyjnych, które były niezbędne dla poprawy funkcjonowania Szpitala.

Mury budynku, w którym pracujemy, mają już ponad 140 lat, ale ten żywy organizm Rodziny Św. Jana Bożego, te relacje między braćmi, współpracownikami i potrzebującymi zaczęły kształtować się dopiero 10 lat temu. Na początku było dużo pytań, niepokoju oraz przeciwności. Nie brakuje kłopotów i teraz. Ale jesteśmy świadkami stopniowego rozwoju naszej placówki. Widzą to nasze oczy i mówią o tym dane statystyczne. Ilość łóżek w tym 10-letnim okresie wzrosła do 187, czyli jedynie o ok. 20% (jesteśmy pod tym względem największym bonifraterskim szpitalem w Polsce), ale wszystkie pozostałe wskaźniki wzrosły o wiele więcej. Tak, na przykład, realizujemy prawie trzykrotnie większą umowę z NFZ, w 2018 r. przyjęliśmy na leczenie stacjonarne o 3500 pacjentów więcej niż za porównywalny okres 2009 r., i jeśli w roku przejęcia Szpitala przez zakon było udzielono jedynie około 2 tysięcy porad ambulatoryjnych, to do końca września ubiegłego roku takich świadczeń było już 51681. Trzykrotnie wzrosła liczba porodów, a w Izbie Przyjęć w 2018 roku było zaopatrzono ponad 13 tys. pacjentów.

Czy zatem jest nam łatwo i różowo? Wcale nie! Ale razem robimy dobrą i potrzebną sprawę.

Konstytucje Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego wyraźnie mówią: „nasi współbracia powinni pamiętać, że nie są właścicielami dóbr doczesnych… zarządzanie dobrami ma być nastawione na przynoszenie korzyści chorym i potrzebującym.” A więc, wspólnie z naszymi współpracownikami chcemy iść w tym kierunku. Pragniemy, żeby wzrastała jakość naszej posługi, żeby panował wzajemny szacunek, żeby każdy czuł się odpowiedzialny za wspólne dzieło.

Nasz szpital jest katolickim i dlatego, mówiąc obrazowo, oprócz ściśle medycznego skrzydła, nie może zabraknąć skrzydła duchowości. I tylko z pomocą tych dwóch skrzydeł możemy bezpiecznie wznosić się w górę. My, jako bracia, zapewniamy Was o naszej modlitwie i Was o modlitwę prosimy. I w tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować naszym wolontariuszom i wszystkim tym, którzy codziennie modlą się w naszej kaplicy – w sercu szpitala, sprzyjając duchowemu wzrastaniu i rozwojowi charyzmatu szpitalnictwa.

I na dalsze lata funkcjonowania naszego Szpitala życzymy nam wszystkim: wzrastania w wierze, patrzenia w przyszłość z nadzieją i owocowania we wzajemną miłość.

                                                                                                                                                                                       Bracia Bonifratrzy

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry