• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Kompleksowa termomodernizacja budynku A przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny”, Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 1 budynku użyteczności publicznej o funkcji zakonnej i medycznej, tj. budynku A. Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, w miejscowości Wrocław, przy ul. Traugutta 57/59. Budynek wpisany do rejestru zabytków – nr A/5302/21 z dnia 23.10.1961 r. Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku A przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu (Działanie nr 1 Audyt ex ante i audyt ex post; Działanie nr 2 Roboty budowlane – budynek A przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu; Działanie nr 3 Inżynier kontraktu; Działanie nr 4 Edukacja ekologiczna; Działanie nr 5 Zarządzanie) i Zadanie nr 2 Promocja projektu.

Planowane efekty projektu:

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 4 856 166,00 kWh, tj. o 66,33%;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 530,00 MgeO2/rok tj. o 63,22%.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie województwa dolnośląskiego. Beneficjentem projektu jest Konwent Bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu.

Wartość projektu:

  • wydatki ogółem: 10 117 381,50 (PLN);
  • dofinansowanie UE: 6 479 991,12 (PLN).

Aktualności:

w przygotowaniu 

Zdjęcia: