• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Wydarzenia i szkolenia

bioetyka2ZAPRASZAMY NA

KONFERENCJĘ BIOETYCZNĄ WE WROCŁAWIU

2425 marca 2017

„Aspekty bioetyczne opieki nad osobami u kresu życia”

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Szkolenia:

  1. Komitet Bioetyczny prowadzi z własnej inicjatywy szkolenia dla pracowników Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego nie rzadziej niż raz do roku.
  2. Na adres mailowy (bioetyka@bonifratrzy.pl).można w każdym terminie przesyłać tematy szkoleń, których potrzebę widzą pracownicy Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego, bracia zakonni lub Prowincjał.
  3. Termin najbliższego szkolenia wraz z jego tematyką publikowany jest na stronie internetowej bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny.
  4. Szkolenia dostępne są dla wszystkich pracowników i współpracowników Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego, braci zakonnych i wolontariuszy.
  5. Materiały szkoleniowe umieszczane są na ogólnodostępnej stronie internetowej bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny.

 

17.09.2016 – Kraków

,,Życie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w Domach Pomocy Społecznej”