Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

KOMUNIKAT SPECJALNY

KOMUNIKAT SPECJALNY związany z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą wywołaną koronawirusem i uwzględnieniem tej okoliczności w duszpasterstwie parafialnym

Zarządzenie Rady Stałej Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r. i Dyspensa Ogólna Biskupa Opolskiego. Do odczytania we wszystkich kościołach diecezji w niedzielę 15 marca.


W załączniku 1. zamieszczamy tekst Zarządzenia Rady Stałej KEP z dn. 12 marca, a w załączniku 2. – dokument Dyspensy Ogólnej Biskupa Opolskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Biskupa Opolskiego w najbliższą niedzielę 15 marca we wszystkich kościołach diecezji, przed każdą Mszą św., należy odczytać najpierw pełny tekst Zarządzenia Rady Stałej KEP, a następnie informację o Dyspensie Ogólnej udzielonej przez Biskupa Opolskiego.
Transmisje Mszy św. w Radiu, Telewizji i Internecie. W nawiązaniu do treści Zarządzenia i Dyspensy w ogłoszeniach i na portalach społecznościowych parafii należy przypomnieć wiernym o dostępnych transmisjach niedzielnych Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu, m.in. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam; o godz. 13.00 w TVP Polonia. Ponadto na stronach http://jasnagora.pl/https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze Święte odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Informacje o godzinach Mszy Świętych przy Ołtarzu Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze dostępne są pod adresem http://www.jasnagora.com/plandnia
Bierzmowanie dorosłych w katedrze opolskiej odwołane. W nawiązaniu do punktu 4. Komunikatu Rady Stałej KEP informujemy, iż zapowiadane na najbliższą sobotę 14 marca bierzmowanie dorosłych w katedrze opolskiej zostało odłożone na późniejszy termin. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. gdy przyjęcie bierzmowania jest potrzebne do podjęcia funkcji rodzica chrzestnego) proboszcz może się zwrócić się do Wikariusza Biskupiego ds. Dyscypliny Sakramentów z prośbą o możliwość udzielenia sakramentu bierzmowania indywidualnie w parafii. Rozporządzenia dotyczące zmian w przebiegu wizytacji kanonicznej zostaną przekazane bezpośrednio Dziekanom wizytowanych dekanatów.
Apel Przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do osób konsekrowanych w Polsce. Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, bp Jacek Kiciński CMF, przesyła za naszym pośrednictwem prośbę skierowaną do wszystkich osób konsekrowanych w Polsce. Zamieszczamy ją w załączniku 3.
Odwołanie wydarzeń ponadparafialnych zapowiadanych w ostatnich komunikatach duszpasterskich. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i w nawiązaniu do już podjętych decyzji władz państwowych, informujemy, że zostały odwołane następujące wydarzenia o charakterze ponadparafialnym:

· Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania „Ładowarka” w dniach 13-15 marca br. na Górze św. Anny

· 36. Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w dniach 14 – 15 marca 2020 r.

· Warsztaty muzyczne «Wrzosola 2020» 21 marca 2020 r. w Opolu-Wrzoskach

· Rozgrywki sportowe dla Ministrantów w sobotę 14 marca 2020 r.;

· Spektakl «Sprawa Jezusa z Nazaretu» w WMSD w Opolu w dniach 21, 22, 27 i 29 marca 2020 r.

· Rekolekcje powołaniowe w WMSD w Opolu dniach 13-15 marca 2020 r.

· Wielkopostne spotkania formacyjne Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego

· Wielkopostne spotkania Bractwa św. Józefa do dn. 29 marca 2020 r.

· Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi i ich Opiekunów w sobotę 28 marca br. w Nysie.

W razie potrzeby opublikujemy w najbliższych dniach kolejny komunikat i wskazania.
Łączę serdeczne pozdrowienia

ks. Waldemar Musioł

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
tel. 77 44 32 130; e-mail: wd@diecezja.opole.pl

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry