Klasztor w Prudniku pw. św. Piotra i Pawła

Msze w intencjach o uzdrowienie

Zapraszamy na Mszę Świętą w intencjach o uzdrowienie, którą sprawujemy w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 19:00. Po Eucharystii Adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie modlitwa o uzdrowienie.

 

Jezus czeka na nas z Miłością, z darem pokoju i uzdrowienia. Pragnie dotykać głębi naszych serc.

 

Każde uzdrowienie wiąże się z przebaczeniem. Zaczyna się ono od cudownego, bezcennego daru Boga, niosącego nam przebaczenie naszych grzechów przez śmierć Jezusa-Boga-Człowieka. To właśnie osobista relacja z Panem wymaga czasu nawrócenia, stanięcia przed faktem nie tylko tego, że ja sam grzeszę i mój własny grzech sprawia, że osobiście potrzebuję Zbawiciela. Chcąc iść za Chrystusem, trzeba uświadomić sobie co we mnie wymaga uwolnienia, uzdrowienia i to zarówno w sferze psychicznej, fizycznej, i duchowej.

Trzeba uświadamiać sobie tę potrzebę i opierać się na Nim jako na zbawicielu. Przez ciągłe nawracanie się i uznanie naszej zależności od Zbawiciela, przyjmujemy osobistą decyzję zbawczego panowania Chrystusa i wchodzimy do grona jego uczniów. Nawrócenie i bycie uczniem, to codzienne uznawanie Jezusa jako Zbawiciela i nieustanne podążanie Jego śladami.

Zechciejmy podążać za Chrystusem w myśl słów z Listu do Kolosan 2,6: Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w nim postępujcie.

 

Zapraszamy pragnących modlić się o uzdrowienie duchowe i fizyczne, wszystkich znękanych chorobami, nałogami, zranieniami i zniewoleniami. Modlitwą ogarniamy nie tylko obecnych na Eucharystii, ale również tych, których duchowo przynosimy przed Oblicze Jezusa.

Pozwólmy działać Jezusowi

 

Z błogosławieństwem Pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Profesora Andrzeja Czai.

Brat Ambroży Maria Pietrzkiewicz OH

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry