Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

30 lat sakry biskupiej honorowego bonifratra!

Bp Adam Lepa, honorowy bonifrater, świętuje właśnie 30-lecie sakry. 4 grudnia 1987 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988 r., głównym konsekratorem był kard. Józef Glemp, prymas Polski. Biskupim zawołaniem bp. Adama Lepy są słowa „In caritate et patientia” (W miłości i cierpliwości). I tej biskupiej miłości i cierpliwości bracia bonifratrzy, ich współpracownicy, pacjenci i podopieczni naszych dzieł, doświadczają od wielu już lat. Ksiądz Biskup jest nie tylko honorowym zakonnikiem, ale też serdecznym przyjacielem. Wrażliwym na drugiego człowieka.

Każdego roku w przeddzień Światowego Dnia Chorego bp Adam Lepa odprawia Mszę św. w naszym szpitalnym sanktuarium, po której z wielką empatią i miłością idzie do chorych, najczęściej na oddział opieki paliatywnej. Niesie im Pana Jezusa, pasterskie błogosławieństwo ale też proste, ludzkie gesty – uśmiech, uścisk dłoni, dobre słowo i chwilę dla konkretnego człowieka. Jesteśmy Mu za to bardzo wdzięczni. Ksiądz Biskup jest też zawsze, gdy zostanie o to poproszony. Towarzyszy w najważniejszych momentach historii łódzkiego Konwentu. Przed laty, gdy bonifratrzy odzyskiwali szpital św. Jana Bożego, to właśnie bp Adam Lepa na przełomie 1999 i 2000 roku sprawował Eucharystię w szpitalnej kaplicy.

Biskup Adam Lepa urodził się 17 marca 1939 r. w Łodzi. Do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 r. z rąk biskupa pomocniczego łódzkiego Jana Kulika. W 1965 r. ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora otrzymał w 1974 r.

Był wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Dobroniu (1962-1964) i w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi (1964-1978). W 1978 r. został proboszczem w łódzkiej parafii św. Urszuli Ledóchowskiej, a w 1981 r. – w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przez ponad 30 lat – od 1978 do 2012 r. (z krótką przerwą) był przewodniczącym wydziału duszpasterstwa w łódzkiej kurii. Pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego (1978-1981) i diecezjalnego duszpasterza nauczycieli (1978-1982) oraz przewodniczącego komitetu organizującego łódzki etap podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987 r.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry