Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Opłatki na Kosynierów

Czas przed Bożym Narodzeniem to oprócz przygotowania, spotkania opłatkowe, które integrują pracowników bonifraterskich dzieł, ale też są takim ‘dziękuję’ za dobro z obydwu stron – braci i ludzi, którzy współpracują z Konwentem. Przedwigilijne spotkania odbyły się m.in. w szpitalu, Centrum Medycznym czy poradni POZ. Każdemu z nich towarzyszyły życzenia, opłatek i wzajemna serdeczność.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry