Klasztor p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej

Misja

Naszą misją jest czynienie dobra.

 
Idąc za przykładem Jezusa, otaczamy pomocą ludzi chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących czy odrzuconych. W centrum naszej działalności zawsze stoi troska o dobro drugiego człowieka oraz głęboka. wrażliwość na cierpienie innych.

Tacy są także nasi wolontariusze, dzięki ich zaangażowaniu i poświęceniu, nasza wspólna praca przynosi coraz lepsze owoce.

Wolontariat Bonifraterski to inicjatywa łącząca Konwenty Zakonu w całej Polsce. W ramach działalności wsparcie uzyskują osoby otoczone opieką w prowadzonych przez zakon placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry