Klasztor p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej

Jak zostać wolontariuszem?

Chciałbyś zostać wolontariuszem, który będzie pracować z osobami niepełnosprawnymi w placówkach pomocy społecznej?
Usiądź wygodnie i zapoznaj się ze stroną internetową Konwentu Bonifratrów w Konarach.

Przeczytaj Regulamin Wolontariatu i Kodeks Etyczny Wolontariusza
Wypełnij Ankietę dla Kandydatów na Wolontariuszy
Skontaktuj się z Koordynatorem Wolontariatu: 502-837-052, wolontariat@konary.pl

Do pobrania:
ANKIETA INFORMACYJNA

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry