Klasztor p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej

Realizacja projektu MRPO

Projekt dotyczący poprawy jakości pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Dotyczy to realizacji

Projektu przebudowy Domu Pomocy Społecznej w Konarach-Zielonej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

znak sprawy: P-1/ 2010                                                         Konary, 27.05.2010 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na przebudowę Domu Pomocy Społecznej Konwentu Zakonu Bonifratrów w Konarach-Zielonej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

 

Konwentu Zakonu Bonifratrów
Konary – Zielona 21
32-040 Świątniki Górne
informuje, że w przetargu ograniczonym na przebudowę Domu Pomocy Społecznej Konwentu OO. Bonifratrów w Konarach-Zielonej 21 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, została złożona 1 oferta przez:

„JAWOR” Usługi Remontowo-Budowlane,
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 8.
W związku z tym, że została złożona 1 oferta, umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2010 r.

 

Do pobrania:

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry