Klasztor p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej

Zakończenie projektu Grundtvig

Dobiegł końca dwuletni projekt Grundtvig realizowany w Konwencie Bonifratrów w Konarach.
Miał na celu zapoznanie słuchaczy i kadry programu z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.
Dostosowaliśmy zapisy Konwencji tak, aby były zrozumiałe dla wszystkich a wszelkie informacje przekazywaliśmy w formie dostosowanej do szczególnych potrzeb intelektualnych naszych słuchaczy.
Projekt umożliwił nam wyjście poza swoje lokalne środowisko i nagłośnienie prawa do równego traktowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Pozwolił też zaistnieć naszej organizacji jako ambasadora wyrównywania życiowych szans niepełnosprawnym osobom z terenów wiejskich.
Ich udział w wyjazdach zagranicznych (Hiszpania, Francja), dwuletnie kontakty z partnerami, tworzenie wspólnych prac i wymiana doświadczeń spowodowały zmniejszenie upośledzenia społecznego, wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie.
Konkursy plastyczne, wystawy, występy artystyczne, tworzenie wspólnych, międzynarodowych prac wpłynęły na wzrost świadomości znaczenia różnorodności kulturowej i językowej.
Rezultaty naszego programu mogą być wykorzystane w celu niwelowania dyskryminacji społecznej a także promowania osób niepełnosprawnych intelektualnie jako pełnoprawnych obywateli.
Udział beneficjentów w międzynarodowych debatach na temat przestrzegania praw osób niepełnosprawnych (Barcelona, Straubing, Kraków) to mała cegiełka w tworzeniu Europy integrującej się i szanującej wszystkich swoich obywateli.
Jako zespół zdobyliśmy cenne doświadczenia w realizacji projektu o zasięgu międzynarodowym.
Mamy apetyt na więcej !
(Trwają rozmowy z zagranicznymi partnerami na temat kontynuacji.)
P.S.
Projekt został ostatecznie rozliczony i uznany przez Agencję Narodową jako przykład Dobrej Praktyki.

A.Ch-B.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry