Klasztor p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej

Europa na Zielonej

logo-grundtvig

W sierpniu br. Konwent w Konarach przystąpił do projektu GRUNDTVIG na temat praw osób niepełnosprawnych w Europie.
Naszymi partnerami są Hiszpania i Francja.
Celem programu jest dokonanie analizy, w jakim stopniu nasze społeczeństwo szanuje i gwarantuje równe prawa i szanse dla wszystkich obywateli. Uczestnikami programu są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz kadra ośrodka.

W okresie dwóch lat, poprzez upowszechnianie materiałów w formie dostosowanej do ich szczególnych potrzeb, uczestnicy poznają zapisy Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ oraz wymienią doświadczenia z partnerami. Wezmą udział w kursie języka angielskiego, będącego językiem roboczym programu oraz opanują podstawy obsługi komputera. Poznają kraje partnerskie. Ok. 30 osób wyjedzie do Barcelony i Le Croisic a wszelkie poniesione koszty pokryte zostaną z funduszy unijnych.
Program jest znakiem naszych czasów.

Europa zawitała do naszej małej wioski a nasi podopieczni z terenów zaniedbanych społecznie poczują się Europejczykami.
Mamy nadzieję, że do naszych działań wdrażających Konwencję włączą się władze samorządowe.

A.Ch-B.
„Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w ich zawartość merytoryczną”

 

Do pobrania:

Artykuł promujący-Europa na Zielonej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry