Klasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Intencje mszalne

INTENCJE MSZY ŚW. 01 – 31/07/2022 r.

01/07/2022 Piątek
06:30 Do Opatrzności Bożej o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny.
07:30 O nawrócenie córki.
07:30 Za wszystkich, którzy modlą się w naszym kościele modlitwą różańcową o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski da Nich i ich Rodzin. (Ks. Profesor)
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

02/07/2022 Sobota
06:30 Do Miłosierdzia Bożego o łaskę wiary i przebłaganie dla rodziny.
07:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Msza św. w intencjach zbiorowych.
18:30 Za wszystkie dusze, które w obecnym miesiącu odejdą do Pana, a są zagrożone potępieniem, o łaskę ostatecznego zbawienia. (Ks. Profesor)

03/07/2022 Niedziela
06:30 W dniu 30 – tych urodzin córki Anny Bogu Ojcu niech będą dzięki, za Jej dotychczasowe życie z prośbą o Opatrzność Bożą, opiekę Matki Bożej, Patronki, oraz Anioła Stróża, na dalsze lata.
07:45 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
09:00 W podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji urodzin Małgorzaty Stuchlik, z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.
20:00 Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Rodziny Wojtylak. (Ks. Profesor)
20:00 Za ++ Anielę Swoboda w 2 rocznicę śmierci i Karola Swoboda w 20 rocznicę śmierci o łaskę życia wiecznego.

04/07/2022 Poniedziałek
06:30 Za zmarłych współbraci, krewnych, fundatorów dzieł apostolskich, dobroczyńców, współpracowników i podopiecznych zmarłych w naszych dziełach.
07:30 O zdrowie, światło Ducha Świętego i wytrwałość w posłudze kapłańskiej dla ks. Eugeniusza Warzechy z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Kaczycach.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

05/07/2022 Wtorek
06:30 Za + Wiesława Pońc w 4 rocznicę śmierci o dar życia wiecznego dla Niego.
07:30 Dziękczynno-błagalna w intencji Aniki i Tadeusza Skiba z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej na każdy dzień.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

06/07/2022 Środa
06:30 Za nasz Zakon, naszą prowincję, ośrodki formacyjne, dzieła apostolskie, za naszych krewnych, podopiecznych i współpracowników dzieł apostolskich.
07:30 Za ++ Rodziców: Teresę i Alojzego Kania o radość życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

07/07/2022 Czwartek
06:30 O powołania do naszego Zakonu.
06:30 Za + Henryka Nowak o radość życia wiecznego. (Ks. Profesor)
07:30 W intencji dziękczynnej za dar życia z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii Grolik.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Za ++ Stefanię w 2 rocznicę śmierci i Adama Hornik o radość życia wiecznego. – Od Syna z Rodziną. (Ks. Profesor)

08/07/2022 Piątek
06:30 Za Męża Andrzeja o łaskę wiary i Bojaźni Bożej oraz wypełnienie przysięgi małżeńskiej.
06:30 Imieninowa – Br. Jan z Dukli, OH
07:30 Za ++ Teofila, Łucję oraz Córki: Różę i Alicję o dar życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

09/07/2022 Sobota
06:30 O okrycie Polski i Polaków Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa i oczyszczenie z brudu grzechowego oraz odnowienie naszej Ojczyzny przez Ducha św. za przyczyną Anioła Stróża i św. Patronów.
07:30 Za + śp. Mariannę Stefan w 1 rocznicę śmierci o dar życia wiecznego dla Niej.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

10/07/2022 Niedziela
06:30 Za + Rodziców: Joannę i Franciszka Kowalscy o dar życia wiecznego dla Nich.
07:45 Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin dla Joanny, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata.
09:00 W 14 rocznicę ślubu Patrycji i Sebastiana o zdrowie i błogosławieństwo Boże nad małżonkami i Synami Krystianem i Tobiaszem.
20:00 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

11/07/2022 Poniedziałek
06:30 Dziękczynno-błagalna za Jana z okazji 30 rocznicy urodzin o otwarcie się na Dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo.
07:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Za + Męża Henryka, Rodziców z obojga stron, Brata Ernesta oraz Irenę i dwóch szwagrów o dar nieba dla Nich.

12/07/2022 Wtorek
06:30 Za + Krystynę Luber o radość życia wiecznego.
07:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

13/07/2022 Środa
06:30 Za śp. rodziców: Jana i Marię oraz braci: Edwarda i Józefa o radość życia wiecznego.
07:30 Za ++ Rodziców: Józefa i Helenę, Brata Mariana o łaskę życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

14/07/2022 Czwartek
06:30 Dla uwielbienia Ducha św. o łaskę świętości dla kapłanów, pomoc Bożą dla kapłanów prześladowanych oraz liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
07:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Za + Henryka Żyłę z okazji imienin i urodzin i żonę Helenę.

15/07/2022 Piątek
06:30 Za ++ Rodziców: Franciszka i Jadwigę o radość życia wiecznego.
07:30 Dziękczynna w intencji Aleksandra i Marii z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

16/07/2022 Sobota
06:30 Do Matki Szkaplerznej o opiekę i błogosławieństwo Boże dla Oskarka i Wiktorka.
07:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski przez wstawiennictwo św. Józefa z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski.
07:30 W intencji Michaliny o łaskę nawrócenia. (Ks. Profesor)
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

17/07/2022 Niedziela
06:30 Za + Męża Stanisława w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z Rodziny o łaskę życia wiecznego.
07:45 Za + męża Władysława Minlara o dar życia wiecznego dla Niego.
09:00 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
20:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Wioletty Szojda z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i potrzebne łaski na każdy dzień dla Niej i całej Rodziny.

18/07/2022 Poniedziałek
06:30 Za + Marię Adamiec o dar życia wiecznego.
07:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Za zmarłego Henryka Herman, rodziców Julię i Teodora Janulek i Rufina Janulek.
18:30 Za ++ Franciszka Branny, żonę Reginę Branny, Rodziców z obu stron o łaskę życia wiecznego. (Ks. Profesor)

19/07/2022 Wtorek
06:30 Za + Rozalię i Jana Hołomek o dar nieba.
07:30 Za + śp. Antoniego i Jadwigę Donocik o dar życia wiecznego dla Nich.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

20/07/2022 Środa
06:30 O Miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiące.
07:30 Za śp. siostrę Teresę, braci: Józefa, Michała i Stefana i zmarłych z rodziny o radość życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

21/07/2022 Czwartek
06:30 Za ++ Józefa i Stefanię Majko o łaskę życia wiecznego.
07:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Za + Anielę Granieczny, Franciszka i Alojzę Grzybek oraz Marię i Leopolda Chmiel.

22/07/2022 Piątek
06:30 Dziękczynno-błagalna z okazji 60 rocznicy urodzin Mirosława Ojczyk o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi na każdy dzień.
07:30 Za + Męża Józefa Kołder w 2 rocznicę śmierci o łaskę życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

23/07/2022 Sobota
06:30 Za + męża Juliana w 11 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Kaim, Biegun, Dona i Binda o dar życia wiecznego dla Nich.
07:30 Za + Marka Hess o łaskę życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

24/07/2022 Niedziela
06:30 Za + Mieczysławę Zabiega w 23 rocznicę śmierci o dar życia wiecznego.
07:45 Dziękczynno-błagalna z okazji urodzin 80 dla Stanisława Słowik, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże.
09:00 Za + rodziców: Stefanię i Józefa Janicki, brata Józefa o dar życia wiecznego dla Nich.
20:00 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

25/07/2022 Poniedziałek
06:30 Przez Niepokalane Serce Maryi o przebłaganie i wynagrodzenie Bogu Ojcu za dusze upadłe oraz za grzechy nasze, naszych rodzin, Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa, za grzechy Kościoła i świata całego.
07:30 Za ++ Annę i Emila Kolek, zmarłych z Rodziny Sydor i Kolek o dar życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

26/07/2022 Wtorek
06:30 Do Matki Bożej Fatimskiej o łaskę zdrowia i opiekę dla siostry Marii i Anny.
07:30 W intencji Anny i Marzeny z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

27/07/2022 Środa
06:30 Za + Wincentego Żerdziński o radość nieba dla Niego.
07:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Za ++ Barbarę, Józefa i Adama Motyka, zmarłych z Rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące o radość nieba.

28/07/2022 Czwartek
06:30 Do Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla Tereni z okazji urodzin.
07:30 Za + Stanisława, Rodziców: Zofię i Zdzisława Zawistowskich o łaskę życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

29/07/2022 Piątek
06:30 Dziękczynno-błagalna w intencji Elżbiety z okazji urodzin. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia.
07:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.
18:30 Za + Mirosława Kałuża, Rodziców: Hidegardę i Józefa o łaskę życia wiecznego.

30/07/2022 Sobota
06:30 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla syna Sebastiana z okazji urodzin, z prośbą o dalsze łaski.
07:30 Za ++ Rodziców i Dziadków o dar życia wiecznego.
18:30 Za + Zygmunta Janaczek o dar życia wiecznego dla Niego.

31/07/2022 Niedziela
06:30 Do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie w intencji Panu Bogu wiadomej.
07:45 Za śp. Marię i Józefa Sikora, Annę Legierską, Marię Żyrek i dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 Za ++ Alojza i Annę Czernik o dar życia wiecznego.
20:00 O mądrość, świętość i odwagę dla księdza.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry