Hospicjum Bonifratrów im. św. Jana Bożego

Kontakt

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu
ul. R. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
tel: 530 424 426
e-mail: sekretariat@bczwroc.pl
NIP: 8992919206, REGON: 521336320

Adres do korespondencji:
Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

Dyrektor Oddziału we Wrocławiu
mgr inż. Anna Żebranowicz
e-mail: a.zebranowicz@bczwroc.pl
tel.: 515 145 267

Przeor Konwentu Bonifratrów
br. Łukasz Dmowski OH
e-mail: lukasz@bonifratrzy.pl

Rejestracja Pacjentów
Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej
e-mail:  hospicjum@bczwroc.pl
tel.:  515 145 267

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry