Hospicjum Bonifratrów im. św. Jana Bożego

Fizjoterapia domowa

Szanowni Państwo,
Jest nam niezwykle miło poinformować, że od 20 sierpnia br. Bonifraterskie Centrum Zdrowia rozpoczyna na terenie powiatów:

 • legnickiego
 • lubańskiego
 • zgorzeleckiego
  oraz
 • miasta Wałbrzych

realizację świadczeń medycznych w ramach fizjoterapii domowej dla osób dorosłych.

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć
na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką w ramach fizjoterapii domowej są:

 • skierowanie na rehabilitację domową,
 • kopia wypisu ze szpitala lub inną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • aktualny dowód ubezpieczenia – dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

Zgłoszeń można dokonywać:

Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod numerem telefonu: 668 687 102
E-mailem: rehabilitacja@bczwroc.pl
Rejestracja on-line
Osobiście – Wrocław ul. Poświęcka 8A

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry