Centrum Medyczne Bonifratrów

REHABILITACJA COVID-19 W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ – FINANSOWANY Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

BEZPŁATNA  rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 w Centrum Medycznym Bonifratrów.

Centrum Medyczne Bonifratrów  realizuje  program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii
u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19.

Program jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pacjenci mogą skorzystać z programu bezpłatnie.

Miejsce udzielania świadczenia:

Centrum Medyczne Bonifratrów – Rehabilitacja Lecznicza, ul. Bonifraterska 12, 00-215 Warszawa

W ramach oceny uwzględniane będą następujące obszary:

– tolerancja wysiłku fizycznego,

– natężenie występowania duszności,

– natężenie występowania przewlekłego zmęczenia,

– natężenie występowania lęku / zaburzeń nastroju,

– sprawność fizyczna,

– wiedza w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19.

Uczestnicy

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby dorosłe, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego, które przebyły COVID-19 (potwierdzony testem RT-PCR lub zaświadczeniem od lekarza) i u których występuje przedłużający się objawowy COVID-19, czyli dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19, czyli dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Dodatkowymi kryteriami medycznymi i klinicznymi są:

– osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 – U07.1 lb U09;

– u osoby aplikującej do programu występuje przedłużający się objawowy COVID-19 – dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania.

Kwalifikację do programu przeprowadza fizjoterapeuta.

Zgłoszenia do programu

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pod numerami telefonu:

533 385 799, 22 390 33 00

e-mail: rehabilitacja@bonifratrzy.warszawa.pl

Godziny udzielania świadczeń:

Poniedziałek – Piątek: 8:00-20:00.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry