Centrum Medyczne Bonifratrów

Neurologia

Nazwisko i imię lekarza poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

Dr n.med. Maria Anna Wieczorkiewicz

10.00-12.00 16.00-18.00

Lek. Joanna Bartosik – Majewska

16.00-18.15

Dr n.med. Dariusz Szabela

leczenie toksyną botulinową

11.00-13.00

Dowiedz się więcej o naszych lekarzach


Dr n.med. Maria Anna Wieczorkiewicz

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Całe moje życie zawodowe związane było z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych i II stopień z neurologii.
W Klinice Neurologii IPiN pełniłam funkcję adiunkta, a po zdaniu egzaminu na II stopień specjalizacji z rehabilitacji medycznej, objęłam stanowisko kierownika Zespołu Rehabilitacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Jako pracownik naukowy Instytutu uczestniczyłam w licznych kongresach i zjazdach medycznych. Odbyłam także staż w Norwegii, w Sandvice koło Oslo.
Pracę w Instytucie zawsze łączyłam z praktyką lekarską w przychodniach. Przyjmowałam pacjentów m.in. w Spółdzielni Lekarskiej „Zdrowie”, Ambulatorium Narodowego Banku Polskiego, a od 15 lat należę do zespołu lekarzy specjalistów Bonifraterskiego Centrum Medycznego. Praca w tej placówce pozwala na pełne wykorzystanie mojej medycznej wiedzy i bogatego doświadczenia zawodowego, a kontakt z pacjentami daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia.

 

Lek. Joanna Bartosik – Majewska

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam II stopień specjalizacji z neurologii. Ukończyłam kurs interpretacji badań EEG. Moje szczególne zainteresowania to: bóle głowy, padaczki, zespoły nerwicowe, zaburzenia snu oraz zespoły bólowe kręgosłupa. Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne nabyte w pracy w wielu ośrodkach klinicznych o różnym profilu specjalizacji.
Aby skutecznie pomagać pacjentom systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.


Dr n.med. Dariusz Szabela

Dyplom lekarza otrzymałem w 1987 roku na Akademii Medycznej w Gdańsku, a tytuł doktora nauk medycznych w 1995 roku na Akademii Medycznej w Łodzi. Doświadczenie lekarskie i akademickie zdobywałem w kilku ośrodkach krajowych (Bydgoszcz, Zgierz, Łódź, Muszyna, Warszawa, Konstancin-Jeziorna) i zagranicznych (Berlin, Würzburg, Stuttgart, Monachium, Zurych). Wiedzę lekarską poszerzałem i uzupełniałem stażami i kursami w zakresie akupunktury (Warszawa, Pekin, Zhengzhou), terapii manualnej (Tokio, Zurych), metody McKenzie`go (Poznań) jak i hirudoterapii (CM Parmed w Trzebnicy). Podejmowałem także próby (CKR w Konstancinie-Jeziorna) wspomagania leczenia szpitalnego pacjentów uznanymi (m.in. sprawdzonymi w wieloośrodkowych badaniach klinicznych) preparatami ziołowymi.
Specjalizację z neurologii rozpocząłem w mieście rodzinnym w 1988 roku w Klinice Neurologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, ale w 1990 roku przeniosłem się do aglomeracji łódzkiej, gdzie pod kierunkiem profesora Wojciech Spita w 1996 roku zostałem specjalistą neurologii (Oddział Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu / Pracownia Neurofizjologii Kliniki Neurochirurgii AM w Łodzi). W 2001 roku zdałem także egzamin specjalizacyjny z rehabilitacji medycznej (Oddział Rehabilitacji Szpitala Miejskiego im. Karola Jonschera w Łodzi / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej IPIN w Warszawie). W 2002 roku wyjechałem na roczny kontrakt do pracy jako dyrektor oraz ordynator Oddziału Rehabilitacji Sanatorium Uzdrowiskowego w Muszynie.
W 2003 roku wróciłem do Łodzi i rozpocząłem pracę jako adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej Katedry Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego, gdzie po stażu w Ciechocinku w Katedrze i Klinice Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2006 roku otrzymałem tytuł specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.W 2009 wróciłem do miasta rodzinnego, gdzie zostałem zatrudniony na stanowisku dyrektora d.s. medycznych Szpitala MSWiA w Bydgoszczy.
Od 2010 roku, kiedy przeniosłem się do aglomeracji warszawskiej do roku 2016 pracowałem w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Poradni Neurologicznej CKR w Konstancinie-Jeziorna. Od 2017 roku, w ramach specjalistycznej praktyki lekarskiej pracuję między innymi w Centrum Medycznym Bonifratrów w Warszawie – w Poradni Neurologicznej i Poradni Ziołolecznictwa. Od 2018 roku piastuję także stanowisko dyrektora medycznego Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie. Pracuje również w Poradni Neurologicznej Szpitala Wolskiego, a w jego Oddziale Neurologicznym prowadzę pacjentów z dystonią ogniskową leczonych iniekcjami toksyny botulinowej.
Podczas kształcenia podyplomowego ukończyłem szereg krajowych i zagranicznych kursów i szkoleń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych, w tym terapii toksyną botulinową oraz w zakresie postępowania rehabilitacyjnego jak i balneologicznego.
Jestem autorem monografii ,,Potencjały wywołane w praktyce lekarskiej” (ŁTN, 1999), za którą otrzymałem w 2000 roku nagrodę Ministra Zdrowia, a także współautorem dwóch rozdziałów w podręczniku Profesora W.Z. Traczyka ,, Fizjologia stosowana – diagnostyka czynnościowa człowieka” (PZWL, 1999).
Należę do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych a także do Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

 

W Bonifraterskim Centrum Medycznym leczymy schorzenia neurologiczne za pomocą toksyny botulinowej.

Do usług oferowanych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne włączamy leczenie toksyną botulinową migreny przewlekłej, dystonii ogniskowej i połowiczego kurczu twarzy.
Migrena to schorzenie charakteryzujące się najczęściej jednostronnym pulsującym bólem głowy, podczas gdy wyniki badań zarówno klinicznych jak i obrazowych (CT, MRI) są z reguły prawidłowe. Jeśli bóle występują tak często, że można migrenę zakwalifikować jako przewlekłą, to oprócz farmakoterapii warto zastosować iniekcje toksyny botulinowej.
Terapia polega na ostrzykiwaniu określonych punktów na głowie i karku odpowiednim preparatem.
Na obraz kliniczny dystonii ogniskowej składają się ruchy mimowolne obejmujące tylko jedną część ciała. I tak w przypadku dystonii szyjnej (kręcz karku) ruchy mimowolne objawiają się przymusowym ustawieniem głowy i/lub szyi, czemu towarzyszy wzmożone napięcie mięśni karku i bóle.
W przypadku kurczu powiek objawy polegają na mimowolnym zaciskaniu powiek, co w niektórych sytuacjach może nawet prowadzić do czynnościowej ślepoty.
W dystonii twarzy ruchy mimowolne obejmują liczne mięśnie twarzy po obydwu jej stronach.
Leczeniem z wyboru zarówno dystonii szyjnej, jak i kurczu powiek czy dystonii twarzy jest ostrzykiwanie wybranych mięśni szyi, mięśni okrężnych oczu lub też innych mięśni twarzy toksyną botulinową.
Połowiczy kurcz twarzy manifestuje się mimowolnymi ruchami w zakresie jednej połowy twarzy. Metodą leczenia z wyboru są iniekcje toksyny botulinowej w wybrane mięśnie tej połowy twarzy.
Połowiczy kurcz twarzy mimo podobieństw do obrazu klinicznego dystonii ogniskowej ze względu na inną etiologię nie jest kwalifikowany jako dystonia.
Iniekcje toksyny botulinowej, mogą być wykonane takimi preparatami jak Botox, Dysport i Xeomin umawiane są indywidualnie a w przypadku dystonii szyjnej obligatoryjnie wykonywane są pod kontrolą USG. W innych przypadkach USG wykorzystuje się w razie potrzeby.

W celu umówienia się na wizytę bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej lub osobistej w Rejestracji Przychodni:

ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa

tel. 22 390 33 00

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry