Stacjonarna opieka senioralna Bonifratrów

W prowadzonym Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym przez Centrum Medyczne Bonifratrów, Pensjonariusze mają zapewnione godne warunki życia, pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami, domowe posiłki, stałą opiekę medyczno-opiekuńczą, rehabilitację i miłą atmosferę. Obok zakonników i sióstr zakonnych, opiekę sprawują także pracownicy świeccy – specjaliści z różnych dziedzin. W Bonifraterskim Domu Seniora w Warszawie przebywają osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne i samotne.

Starość bywa różna, niektórzy seniorzy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i potrzebują pomocy innych, którą nie zawsze jest w stanie zapewnić rodzina. Z racji na zły stan zdrowia, rozwijające się z wiekiem choroby ludzie starsi wymagają opieki lekarskiej albo pomocy w codziennych czynnościach.

Zapraszamy serdecznie do Domu Seniora Bonifratrów, mieszczącego się w dogodnej lokalizacji w Warszawie, blisko Starego Miasta.

W celu uzyskania pełnych informacji lub odwiedzenia Domu, prosimy o kontakt telefoniczny 570 968 956, 22 390 33 36 lub mailowo dgr@bonifratrzy.warszawa.pl

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry