Życzenia świąteczne

🌟„Malutkie ciało Dzieciątka z Betlejem, wprowadza nowy model życia:

nie zagarniać i pochłaniać, ale dzielić się i dawać.
Bóg czyni się małym, aby być naszym pokarmem.
W obliczu żłóbka rozumiemy, że tym, co posila życie nie są dobra, lecz miłość;
nie zachłanność, ale miłosierdzie; nie obfitość, z którą trzeba się obnosić,
ale prostota, której należy się strzec.”🌟

                                                                      – z nauczania Papieża Franciszka

Szanowni  Państwo, Drodzy Pacjenci

🎄Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia składamy nasze najserdeczniejsze życzenia. Niech doroczna pamiątka przyjścia Odkupiciela odnowi świat i da mu nową nadzieję. Niech ten szczególny czas łaski wyda w ludzkich sercach owoce pokoju i jedności, miłości i dobroci.

 🎄Pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2020 życzą:

Prezes Zarządu, Przeor Konwentu p.w. Św. Ryszarda Pampuri, Bracia
oraz Pracownicy Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o. 🎄🌟

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry