Leczenie schorzeń neurologicznych toksyną botulinową

W Centrum Medycznym Bonifratrów leczymy schorzenia neurologiczne za pomocą toksyny botulinowej.

Od września do usług oferowanych przez Centrum Medyczne Bonifratrów włączamy leczenie toksyną botulinową migreny przewlekłej, dystonii ogniskowej i połowiczego kurczu twarzy.

Migrena to schorzenie charakteryzujące się najczęściej jednostronnym pulsującym bólem głowy, podczas gdy wyniki badań zarówno klinicznych jak i obrazowych (CT, MRI) są z reguły prawidłowe. Jeśli bóle występują tak często, że można migrenę zakwalifikować jako przewlekłą, to oprócz farmakoterapii warto zastosować iniekcje toksyny botulinowej.

Terapia polega na ostrzykiwaniu określonych punktów na głowie i karku odpowiednim preparatem.

Na obraz kliniczny dystonii ogniskowej składają się ruchy mimowolne obejmujące tylko jedną część ciała. I tak w przypadku dystonii szyjnej (kręcz karku) ruchy mimowolne objawiają się przymusowym ustawieniem głowy i/lub szyi, czemu towarzyszy wzmożone napięcie mięśni karku  i bóle.

W przypadku kurczu powiek objawy polegają na mimowolnym zaciskaniu powiek, co w niektórych sytuacjach może nawet prowadzić do czynnościowej ślepoty.

dystonii twarzy ruchy mimowolne obejmują liczne mięśnie twarzy po obydwu jej stronach.

Leczeniem z wyboru zarówno dystonii szyjnej, jak i kurczu powiek czy dystonii twarzy jest ostrzykiwanie wybranych mięśni szyi, mięśni okrężnych oczu lub też innych mięśni twarzy toksyną botulinową.

Połowiczy kurcz twarzy manifestuje się mimowolnymi ruchami w zakresie jednej połowy twarzy. Metodą leczenia z wyboru są iniekcje toksyny botulinowej w wybrane mięśnie tej połowy twarzy.

Połowiczy kurcz twarzy mimo podobieństw do obrazu klinicznego dystonii ogniskowej ze względu na inną etiologię nie jest kwalifikowany jako dystonia.

Dr n. med. Dariusz Szabela (dowiedz się więcej), neurolog, konsultuje pacjentów w piątki.  Iniekcje toksyny botulinowej, mogą być wykonane takimi  preparatami jak Botox, Dysport i Xeomin umawiane są indywidualnie a w przypadku dystonii szyjnej obligatoryjnie wykonywane są pod kontrolą USG. W innych przypadkach USG wykorzystuje się w razie potrzeby.

Zapraszamy serdecznie!

dr n. med. Dariusz Szabela

 

W celu umówienia się na wizytę bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej lub osobistej w Rejestracji Przychodni:

ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa

tel. 22 390 33 00

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry