Karta Dużej Rodziny

Zapraszamy Duże Rodziny!

Czy już wiecie, że członkowie Karty Dużej Rodziny otrzymują w Centrum Medycznym Bonifratrów rabat w wysokości 10%  na badania laboratoryjne, konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne i rehabilitację?  Warto przyjść i dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.

Karta Dużej Rodziny to rządowy program zniżek dla rodzin wielodzietnych, mogą z niej korzystać rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Zniżki obejmują np. przejazdy kolejowe, zwiedzanie muzeów, parków narodowych, ale też wiele firm przystępuję do tego programu oferując swoje usługi i produkty w niższych cenach lub w atrakcyjnych pakietach. Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi wielodzietnej rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry