P. Marchesi, Humanizacja, Rzym 1982

P. Marchesi, Humanizacja, Rzym 1982