Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Corocznie 5 grudnia obchodzimy ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Wszystkim naszym Wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za ich trud i poświęcenia.

Niech św. Jan Boży błogosławi Wam w życiu rodzinnym i codziennej pracy.

Dziękujemy, że przez swą służbę stajecie się widocznym znakiem Bożej obecności pośród nas.