Ордэн Баніфратраў

Кaнтакт

Правінцыяльная Курыя Ордэну Баніфратраў:
ul. Krakowska 48
31-066 Kraków (Кракаў)
тэл.: +(48 12) 430 60 50 а таксама +(48 12) 430 55 95
e-mail: sekretariatbonifratrow@neostrada.pl

Шьлёнская правінцыяльная дэлегатура:
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
тэл.: +(48 71) 344 84 74
e-mail: karol@bonifratrzy.com

Варшава:
- вул. Боніфратэрска:
Варшаўская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła
ul. Bonifraterska 12
00-213 Warszawa
тэл.: +(48 22) 635 77 17, 635 77 16;
факс: +(48 22) 635 77 17

- вул. Сапежыньска:
Варшаўская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. św. Ryszarda Pampuri
Sapieżyńska 3
00-215 Warszawa
тэл.: +(48 22) 635 64 67, 635 68 19;
факс: +(48 22) 635 65 58
e-mail: bonifratrzy-warszawa@wp.pl

Вроцлаў:
Вроцлаўская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. Trójcy Przenajświętszej
ul.Traugutta 57/59
50-417 Wrocław
skrytka pocztowa 849
тэл./факс: +(48 71) 344-84-74
e-mail:wroclaw@bonifratrzy.com

Драгобыч:
Львівська Архідієцезія
Монастир Боніфратрів Ісуса Доброго самарянина
вул. Івана Франка 53
82100 Дрогобич, Україна
тэл./факс: +(380 324) 43 32 02
e-mail: bonifratry@gmail.com

Закапанае:
Кракаўская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p. w. św. Augustyna
Krzeptówki 64
34-505 Zakopane
тэл./факс: +(48 18) 207 09 09
e-mail: bonifratrzyzakopane@gmail.com

Зомбкавіцы Шьлёнскія:
Konwent Bonifratrów p. w. św. Józefa Robotnika
ul. 1-go maja 9
skr. poczt. 12
57 - 200 Ząbkowice Śląskie
тэл./факс: +(48 74) 81 81 181
e-mail: bonifratrzy-zabkowice@wp.pl

Зэбжыдавіцы:
Кракаўская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. św. Floriana
Zebrzydowice 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
тэл.: +(48 33) 876 65 60, 875 65 08, 876 64 12
факс: +(48 33) 876 65 60
e-mail: dps1zeb@poczta.onet.pl

Івоніч:
Пшэмыская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. Świętej Elżbiety
ul. Floriańska 19
38-440 Iwonicz
тэл.: +(48 13) 435 05 21, 435 13 14
факс: +(48 13) 425 01 36
e-mail: bonifratrzy_iwonicz@dps.pl

Канары – Зялёная:
Кракаўская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. św. Józefa
Konary-Zielona 21
32-040 Świątniki Górne
тэл./факс: +(48 12) 270 40 84
e-mail: konwent@konary.pl

Катавіцы:
Катавіцкая архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p. w. Aniołów Stróżów
ul. Ks. L. Markiefki 87
40-211 Katowice-Bogucice
тэл.: +(48 32) 258 95 82
факс: +(48 32) 353 00 22
e-mail: konwent@bonifratrzy.katowice.pl

Кракаў:
Кракаўская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p. w. Trójcy Przenajświętszej
ul. Krakowska 48
31-066 Kraków
тэл.: +(48 12) 430 61 22
факс: +(48 12) 430 55 95
e-mail: konwent@bonifratrzy.krakow.pl

Легніца:
Легніцкая дыяцэзія
Konwent Bonifratrów p. w. Matki Bożej Łaskawej
ul. Lindego 6
59-220 Legnica
тэл./факс: +(48 76) 862-45-42
e-mail: legnica@bonifratrzy.com

Лодзь:
Лодзкая архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. św. Rafała Archanioła
ul. Kosynierów Gdyńskich 61A
93-357 Łódź
тэл.: +(48 42) 646 71 80
факс: +(48 42) 646 80 65
e-mail: konwent@bonifratrzy.lodz.pl

Назарэт:
Ізраіль
Holy Family Convent of the Hospitaller Order of st. John of God
Holy Family Hospital
P.O. Box 8
16100 Nazareth, Israel
тэл.: +(972 4) 650 89 00
факс: +(972 4) 657 61 01
e-mail: convent@hospitalnazareth.org

Пруднік:
Апольская дыяцэзія
Konwent Bonifratrów p. w. św. Piotra i Pawła
ul. Piastowska 8
48 - 200 Prudnik
тэл./факс: +(48 77) 436 26 05
e-mail: prudnik@bonifratrzy.com

Пяскі:
Познаньская архідыяцэзія
Konwent Bonifratrów p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Marysin koło Gostynia Wielkopolskiego
63-820 Piaski
тэл.: +(48 65) 571 96 11
факс: +(48 65) 573 97 37
e-mail: konwent@marysin.com.pl

Цешын:
Дыяцэзія Бельска-Жывецкая
Konwent Bonifratrów p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
pl. Ks. Londzina 1
43-400 Cieszyn
тэл.: +(48 33) 852 05 62, 852 02 68, 852 02 67
факс: +(48 33) 852 02 68
e-mail: bonifratrzy.cieszyn@onet.pl

Strona główna | Działalność | Zakon | e-sklep z ziołami | Kontakt    Szpitale: Katowice | Kraków | Łódź | Piaski

Kraków | Zebrzydowice | Warszawa | Cieszyn | Katowice | Piaski | Iwonicz | Łódź | Zielona | Zakopane | Drohobycz | Nazaret

 

© 2009 by Bonifratrzy.pl, Projekt i wykonanie ESC SA - Aplikacje webowe