Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

O nas

Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Dom Pomocy Społecznej opierający się na wartościach chrześcijańskich i zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego charyzmacie szpitalnictwa – przeznaczony jest dla 116 dorosłych mężczyzn, psychicznie chorych. Przyjęcia do domu odbywają się wg ogólnie obowiązujących przepisów (zobacz zasady przyjęcia)

DPS – jako jednostka kościelna, podlega organizacyjnie Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa.

Nasz Dom usytuowany jest w centrum Cieszyna, posiadając dogodny dostęp do obiektów sakralnych, dworców PKS i PKP, placówek sieci handlowej i kulturalno-oświatowych.

Placówka mieści się w kompleksie zabytkowych obiektów klasztornych, sięgających swą historią 1700 roku – Fundacja hrabiego Adama Borka. Od momentu powstania fundacji do II wojny światowej Zakon w tych obiektach prowadził szpital.

Od 1950 roku do 1990 roku mieścił się tu Dom pod nazwą Zrzeszenie Katolików Caritas dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, a od 1990 roku Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów dla psychicznie chorych mężczyzn.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry