Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Rekomendujemy!

Newsletter HOSPITALITY EUROPESeria bioETYKA Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki w KrakowieSeria ABC bioetyki Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki w Krakowie„Przewodnik BIOETYKA DLA MŁODYCH”
Zapraszamy do lektury polskiej wersji najnowszego Newslettera i bieżącego przeglądu europejskich projektów.

Wszelkie aktualności na stronie www.hospitality-europe.eu

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu serie wydawniczą Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki w Krakowie pt: bioETYKA w którego skład wchodzą takie tytuły jak:

T. Kraj, Granice genetycznego ulepszania człowieka, Kraków 2010
H. Ciach, Istota ludzka czy osoba ludzka? Krytyka bioetyki początków życia Petera Singera, Kraków 2012
G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga (red.), Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, Kraków 2013

A. Muszala, T. Kraj, P. Zielonka (red.), Bioetyka pokolenia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2013
G. Hołub, Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014
M. Prusak, Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teologiczne i prawne, Kraków 2015

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu serie wydawniczą Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki w Krakowie pt:ABC bioetyki w którego skład wchodzą takie tytuły jak:

K. Szyncel, Sztuczne zapłodnienie, Kraków 2010
T. Krzemiński, Embrion ludzki, Kraków 2011
A. Kowalczyk, Syndrom poaborcyjny, Kraków 2014
J. Pieczko, Pedofilia, Przemoc wobec dzieci, Kraków 2012
K. Wójcik, Jérôme Lejeune i jego pacjenci z trisomią 21, Kraków 2014

W ostatnich tygodniach pojawiła się niezwykle cenna publikacja – polska wersja francuskiego przewodnika bioetycznego dla młodych, wydanego przed kilku laty przez Fundację Jerome Lejeune. Książka ta odniosła wielki sukces we Francji i została przetłumaczona na najważniejsze języki. Polska wersja (uaktualniona i poszerzona o ważne w Polsce tematy) została przygotowana wspólnie przez Fundację „Jeden z nas” oraz Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJP II. W opinii wielu fachowców jest to najlepsze od wielu lat wprowadzenie w problemy bioetyczne oraz chrześcijańskie rozumienie początków życia ludzkiego i jego godności. „Bioetyka dla młodych” powinna znaleźć się w każdym domu. Może być także nieocenioną pomocą w prowadzeniu z młodzieżą zajęć w szkole i w różnych grupach.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry