Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Nasza Misja

Misją Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej jest prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących, w szczególności: dzieci i rodzin, niepełnosprawnych, chorych i starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poprzez prowadzenie i rozwój instytucji służących im pomocą oraz edukację i formację opiekunów i wolontariuszy, chcemy jak najlepiej wypełniać wezwanie św. Jana Bożego – „Bracia, czyńcie dobro!”.

Pragniemy zarażać dobroczynnością, wydobywać ją z siebie oraz innych i zamieniać w konkretne czyny.

Dobra nigdy za wiele!
Jeśli choć trochę nasza misja jest Ci bliska. Przyłącz się do nas!
Razem czyńmy dobro!

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry